Zaposlenje

Glavne potrebe za pojedine poslove se oglašavaju na poznatim sajtovima za zapošljavanje i u tom slučaju treba slediti postupak prijavljivanja kako je naveden u datom oglasu.

Imajući u vidu da kompanija ima postojane potrebe za zaposlenima smatramo sasvim prikladnim da interesovanje za posao pokažete i u periodima kada nema javnog oglasa. Najbrojniji su poslovi u sektorima proizvodnje, logistike, komercije, drumskog transporta i administracije. Zainteresovani za rad u nekoj od navedenih, ili u nekoj drugoj oblasti rada svoju prijavu sa radnom biografijom mogu poslati na adresu:

posao@piramida72.com

Zaposlenje

Glavne potrebe za pojedine poslove se oglašavaju na poznatim sajtovima za zapošljavanje i u tom slučaju treba slediti postupak prijavljivanja kako je naveden u datom oglasu.

Imajući u vidu da kompanija ima postojane potrebe za zaposlenima smatramo sasvim prikladnim da interesovanje za posao pokažete i u periodima kada nema javnog oglasa. Najbrojniji su poslovi u sektorima proizvodnje, logistike, komercije, drumskog transporta i administracije. Zainteresovani za rad u nekoj od navedenih, ili u nekoj drugoj oblasti rada svoju prijavu sa radnom biografijom mogu poslati na adresu:

posao@piramida72.com

Prijave

Prijave će biti tretirane nepristrasno, bez diskriminacije kandidata i u diskreciji u odnosu na aktuelnog poslodavca. Prijavama će raspolagati samo osobe ovlašćene za proces zapošljavanja.

Imajući u vidu da kompanija deluje širom države treba jasno navesti mesto stanovanja kao i grad za koji se konkuriše. Najbolje je već u naslovu imejla navesti radno mesto ili oblast rada za koju se kandidat prijavljuje. Npr:  „Prijava za rad u proizvodnji“  ili „Prijava za posao vozača u Šapcu“ ili „Prijava za pripravnički staž u logistici“.

Srećno!

Prijave

Prijave će biti tretirane nepristrasno, bez diskriminacije kandidata i u diskreciji u odnosu na aktuelnog poslodavca. Prijavama će raspolagati samo osobe ovlašćene za proces zapošljavanja.

Imajući u vidu da kompanija deluje širom države treba jasno navesti mesto stanovanja kao i grad za koji se konkuriše. Najbolje je već u naslovu imejla navesti radno mesto ili oblast rada za koju se kandidat prijavljuje. Npr:  „Prijava za rad u proizvodnji“  ili „Prijava za posao vozača u Šapcu“ ili „Prijava za pripravnički staž u logistici“.

Srećno!

Ostanite sa nama u kontaktu!

Kontakt informacije

Piramida 72 d.o.o
Beogradski put bb
15000 Šabac, Srbija

Tel.: +381 15 345 930
+381 15 345 930

Fax: +381 15 345 930

E-mail: office@piramida72.com

Gde se nalazimo

Ostanite sa nama u kontaktu!

Kontakt informacije

Piramida 72 d.o.o
Beogradski put bb
15000 Šabac, Srbija

Tel.: +381 15 345 930
+381 15 304 510

Fax: +381 15 306 036

E-mail: office@piramida72.com

Gde se nalazimo